Hebrew English

החלקה למען UNICEF - הסיכום

בשעה 21:00 אתמול נפגשו 19 מחליקים בפארק רמת החייל, ע"מ להשתתף במרתון ההחלקה למען ילדי UNICEF. אחרי חימום קצר, יצאה הקבוצה לכיוון נמל ת"א והרחיקה עד מלון מנדרין בתל-ברוך, משם חזרו כולם לרמת החייל, לא לפני שעצרו לשתות פרי-שייק בנמל.

עד כאן, צברו המחליקים כבר 27 ק"מ.

עם ההגעה לרמת החייל, פרשו 14 מחברי הקבוצה, וחמשת החברים הנותרים יצאו לסיבוב שני באותו המסלול. עם חזרתם, צברו חברי הקבוצה סה"כ כ-47 ק"מ.

איתי דרורי, מארגן האירוע, החליט שגם תוצאה זו אינה מספקת ולכן יצא ל18 ק"מ אחרונים יחד עם מחליק נוסף.
סה"כ צברנו יחד 71 ק"מ למען ילדי UNICEF - שהם כ-649 ק"מ מצטברים!

תוצאת הקבוצה שלנו צפויה להתפרסם בקרוב באתר הפרוייקט בימים הקרובים, אך משום שהמחליקים החליקו יחד בו זמנית, נראה כי התוצאה הקובעת תהייה 71 ק"מ, ולא כל ה649 שהוחלקו בפועל. תמונות מהאירוע ניתן לראות באלבום שצילם איתי דרורי ובמסלול המלא ניתן לצפות כאן.

Share

תגובה 1: