Hebrew English

אימון בוקר 3.7 - מרובע גדול לטרון
אימון הבוקר לשבת נערך בלטרון השבוע
נבחר לעשות החלקה נפחים למרחק של 54 ק"מ
יצאנו בשעה 05:00 מכיוון פ"ת לצומת נחשון יציאה למסלול נערכה ב 6:00
8 ק"מ ראשונים של עלייה בגובה מצטבר של כ 270 מ' טיפוס ולאחר מכן מגמת המשכיות לעליות לאחר ירידה קלה
בסיום העלייה הגענו לירידה מעולה, בדראפט טוב ונמוך ירדנו במהירות של קרוב ל 60 קמ"ש (מצורף גרף גבהים)
המשך הדרך במגמת ירידה חזרה תוך כדי ירידה נוספת שבה חצינו את רף 65 קמ"ש.
תוצאות הסיום :
הגענו ב 2:12:00 חזרה לתחנת הדלק נחשון, בכך השלמנו 53.6 ק"מ במהירות ממוצעת של 24.8 קמ"ש.
פרטים ומפה בקישור הבא :
http://connect.garmin.com/activity/39004573

Share

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה