Hebrew English

טכניקת ה Double push וסודות הטכניקה הנכונה - חלק 4

המשך מהחלק השלישי - סודות הטכניקה - חלק 3

בחלק ה 3 עבדנו בעיקר על חיזוק השרירים בזווית חיצונית והקפדנו על עבודה נכונה ברגליים כאשר הן תמיד פונות כלפי הצד היצוני, כנגד הקריסה הטבעית.

כום, אם עבדתם נכון על התרגילים, תוכלו להתקדם לשיפור משמעותי ע"י תרגילים יותר מתקדמים שדורשים מיומנות ושליטה טובה ברולר .
באם תרגילים אלה קשים לכם, אנא, אל תסתכנו בפציעה, חזרו אחורנית לתרגילים בהם התחלנו והמשיכו רק כאשר הגוף והרגליים יהיו במצב המתאים.

בתרגיל הבא, נעבוד על דחיפה פנימה ודחיפה החוצה בתרגיל אחד, יש לשים לב למנוחה בין תרגיל לתרגיל על מנת לאפשר לרגל להתאושש.

מבט קידמי מבט אחורי

חשוב מאד לוודא, שבעת התרגיל , כאשר הרגל עוברת את קו המרכז היא נמצאת ב Edge חיצוני.
רגל שמאל נשארת מאוחר, על מנת לשמור על יציבות.
ניתן לראות דוגמא בסרטון הבא :

מבט אחורי מבט קידמי

לאחר עבודה על רגל ימין, כעת רגל שמאל תעשה את אותו התרגיל, לאחר שהרגל עברה את קו המרכז יש לוודא כי היא בזווית Edge חיצוני.
אחרי שעובדים על שתי הרגליים , ואתם מצליחים לבצע את התרגיל , הכניסו את הרגל יותר פנימה, תנסו לבצע את אותם התרגילים בדיוק כאשר הזוויות יותר חדות.

מבט על רגל שמאל :

רגל שמאל מבט אחורי רגל שמאל מבט קידמי
Share

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה